תנאי שימוש

הקדמה

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. 

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק בכרטיס אשראי ישראלי.  

השימוש באתר

 

  1. הגדרות
 • "המשתמש/ המשתמשים""- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע. 
 • "מנוי"-משתמש חודשי אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו. המנוי מקבל זכות חכירה באתרים של בעל האתר כל עוד הינו משלם עבור האתר.

 

  1. הסכמה לתנאי השימוש
 • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 • במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
 • החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

 

  1. תנאי הרכישה והמוצרים
 • על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר או בהזמנת השירות. לאורך תהליך ההזמנה יופיעו הוראות ברורות באתר וחבילות שונות (יש לקרוא את תנאי הביטול בהמשך). לשם ביצוע השירות יש להישמע להוראות ולמסור פרטים מדויקים, אמינים ונכונים.
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים.  
 • פרטי המפרט הטכני, השירות המצופה להתקבל, תנאי העסקה לרבות מחירם של השירותים יופיעו בדף המוצר ובהשלמה לתנאי שימוש אלו.
 •  האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר"). 
 • בכדי להזמין מוצר יש לבחור שירות בהתאם להוראות באתר- השירות, תנאי השירות, מחיר, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר" ו/או "שירותים" ).
 • קיימים שירותים נוספים כמו החבילות השונות, תוספים באתר, דמי הקמה ראשוניים ועוד. יש לעיין בתקנון ובאתר לגביי תנאי העסקה ותנאי הביטול שלה טרם הרכישה. 
 • בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
 • במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
 • המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
 • במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
 • לאחר הביצוע הסופי של ההזמנה ואישורה יסופק ללקוח פרטי מנוי עם שם משתמש וסיסמה לשם גישה לשירות ו/או מוצר שהוזמן.
 • החיוב על המנוי הוא אחרי 21 ימים מיום פתיחת החנות - או פתיחת חנות חנימית או תשלום על דמי הקמה.

 

  1. תנאים בניית אתר מעוצב
 • האתר מאפשר הקמת אתר בעיצוב אישי (להלן: "אתר מוזמן")
 • יש לשלם על דמי הקמת האתר המוזמן טרם תחילת העבודה
 • האתר המוזמן יקום תוך 21 ימי עסקים מיום מילוי טופס האפיון שדורש האתר.
 • אחריות התמונות וזכויות היוצרים שלהם יחולו על המשתמש. המשתמש הינו מצהיר כי יש לו זכות חוקית וכדין להשתמש בתמונות. כל תביעה בנושא או טענה בנושא תהיה על חשבון המשתמש.
 • כל המוצרים המועלים לאתר הם על חשבון המשתמש. לא יישמעו טענות מצדדים שלישיים כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו.
 • יסופקו 2 סקיצות של אפיון לכל לקוח.
 • ישנו סבב תיקונים להערות בצורה מרוכזת (במייל) אודות העיצוב ותסופק סקיצה נוספת לבחירה. לאחר 7 ימי עסקים לא יעשו תיקונים על האפיון.תנאים כללים לשימוש באתר המוקם ע"י המערכת

 • יודגש בשנית כי לאתר אין כל אחריות לשימוש ולהשלכות מהשימוש שיעשה המשתמש עם השירות. הלקוח מקבל את השירותAS IS  כשהינו מודע למהות העסקה והגבלותיה החוקיות ולשימוש שניתן לעשות עמו.  
 • החברה עמלה על פיתוח תוספים נוספים לנוחיות הלקוחות. עם זאת היא אינה מתחייבת ליכולת מסויימת של המערכת. על הלקוח להתנסות במערכת טרם הרכישה ולבדוק כי מתאימה לצרכיו.  המערכת מאפשר ניסיון חינמי של 21 יום.
 • יובהר כי האתרים אשר מוקמים על גביי המערכת שייכים לחברה/בעל האתר/בעל המיזם. בעת סיום ההתקשרות האתר מוחזר לבעליו המקורים- בעל המערכת. לעוד פרטים ניתן לעיין בפרק סיום התקשרות.  1. תשלומים, ביטולים, אחריות והחזרות
 • מעבר ליתר התשלומים באתר יתבצע חיוב אוטומטי כל חודש לפי אחוזים מכל העסקה (האחוזים מופיעים בתוכניות השונות באתר ואלו האחוזים המחייבים). הלקוח מאפשר סליקה אוטומטית מאובטחת (Token) אצל פרטי חברות האשראי ולהשתמש בפרטי אשראי אלו בצורה מוצפנת לצורך החיוב השוטף והאחוזים מכלל המכירות בחנות האינטרנטית.
 • מנוי חודשי מתחדש- סיום מנוי על ידי הלקוח באמצע השנה תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ככל שירצה המנוי לסיים את ההתקשרות וזאת שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, זאת לפי המאוחר.
 • יובהר כי, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה ו/או קריאה ו/או עיון בתוכן כלשהו שבאתר למשך שבע דקות או יותר וזאת במצטבר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי בעל האתר יהיו ראיה חלוטה לעניין זה.
 • רכישת מנוי שנתי (או כל תקופה אחרת) כרוך בהתחייבות לתקופה קצובה בת שנה (או התקופה המנויה בהזמנה)- מנוי שנתי (או מנוי קצוב בזמן) לא ניתן להפסיקו באמצע ולא יינתן החזר כספי.
 • יודגש כי בעל האתר לא מתחייב בשום תוצאות - על המשתמש לעמוד על התאמת השירותים לצרכיו. 
 • במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.
 • לא יינתן החזר כספי בגין שירות בעיצוב אישי כגון דמי הקמה של אתר בעיצוב אישי.

 

חיוב מתחדש למנויים

המשתמש מסכים ומאשר כי ברכישת מנוי באתר, התשלום יתבצע באופן אוטומטי ויחודש בתדירות שתתאם לתקופת המנוי אותה בחר המשתמש. למשל, במידה והמשתמש רכש מנוי לתקופה של שנה, החיוב יחודש אוטומטית לשנה נוספת בתום תקופת המנוי, אלא אם יודיע המשתמש על בקשתו לבטל את החידוש האוטומטי לפני התאריך של החידוש. כל חידוש יחויב באמצעות כרטיס האשראי שהוזן על ידי המשתמש בעת הרכישה הראשונית, אלא אם יוזן כרטיס אשראי אחר על ידי המשתמש לפני תאריך החידוש. המשתמש מתחייב לשמור על תקפות כרטיס האשראי ולעדכן כל שינוי הקשור למידע התשלום באופן מיידי.  1. סיום התקשרות
 • בעת סיום ההתקשרות לפי תקנון זה ובהודעה כתובה לחברה על הרצון לסיים את ההתקשרות. לשוכר האתר יש את הזכות לקחת את התמונות השייכות לו מהאתר ואת מאגרי המידע שהצטברו (רשימת לקוחות, עסקאות וכיוצא בזה) לאורך תקופת השכירות. במידה והדומיין נקנה על ידי החברה יהיה צורך מצד הלקוח לקנות את הדומיין מהחברה.
 • בסיום ההתקשרות לחברה שיקול הדעת הבלעדי לעשות כרצונה עם האתר והוא בבעלותה כאמור, למעט הדברים הנ"ל.
 • יובהר בשנית כי האתר שייך לבעל האתר לאורך כל תקופת השירות.
 • הלקוח ישג בכוחות עצמו לממשק האתר ויתאפר לו לייצא את הנתונים הקשורים לחנות שלו כולל דאטה , חומרים, תמונות, רשימת לקוחות וכיוצא בזה.
  1. פעילות האתר
 • החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו ישיר ו/או עקיף לרבות כתוצאה משגיאות, אי דיוקים וכיוצא בזה.
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף שירותים נוספים בעתיד ולשנות את תנאי השירותים הקיימים.
 • מנוי יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לגשת לחשבון שלו. כל זאת רק לאחר ביצוע ההזמנה בהתאם לדרישות בעל האתר.
 • בכדי לצפות בתכני האתר באיכות המקסימאלית, באחריות הלקוח כי ישנו חיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.
 • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו. 

 

  1. טיב השירות
 • החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע. 
 • המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
 • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מודע שהאתרים מאוחסנים בשרתים חיצוניים ואין לבעל האתר אפשרות לשלוט במתרחש בחוות השרתים בכל רגע נתון. זמינות האתר של הלקוח לא באחריות בעל האתר. 
  1. תוכן האתר
 • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים. 
 • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע  באתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.  
 • ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי ו/או כל נושא אחר, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
 • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
 • החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי יהיו תוצאות כתוצאה מהשימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות. 
 • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק התקשרות מכל סוג מול משתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי חוקי/ מפר זכויות יוצרים ו/או מסולף כנזכר לעיל ו/או שהפר תנאי שימוש אלו לשיקול דעת הבלעדי של האתר,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על חסימת המשתמש וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
 • ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין שמישות הלינקים, תוכנם ועוד.

 

  1. השימוש באתר
 • חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים.
 •  השימוש באתר רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, אין לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
 • הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות.
 • הנך מצהיר כי כל תוכן שהנך מעלה למערכת האתר הינו חוקי ואינו פוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו. 

 

הגבלת אחריות וגילוי נאות

 • יכול ובחלק ממחשבי המשתמש אין נתוני מערכת שתואמים את דרישות המערכת של האתר. על כן, יכולים להיתקל או לחוות שימוש לקוי באתר. לאתר או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות בעניין ולא יישאו בשוק נזק מאף סוג כתוצאה מהאי התאמה כאמור.
 • ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל תקשורת מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה ייעוץ כלשהו. על כן אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין החברה למשתמש ו/או המנוי.
 • לכל אתר האחריות לפעול על פי חוק. כל פגיעה בצד שלישי על ידי האתר המושכר תקים אחריות על ידי שוכר האתר (הלקוח) בלבד. מומלץ לנסח תקנון פעילות אתר ייעודי לאתר המושכר.
 • בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
 • האתר עושה מאמצים לנטר את איכות התוכן המועלה לאתר אך אינו יכול לקחת אחריות בגין התוכן לרבות חומר שמועלה על ידי המשתמשים או בעל האתר. יובהר כי התכנים אינם מהווים כהמלצה בשום אופן ואין להסתמך עליהם. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. 
 • המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
 • יובהר כי מדובר בשירות של השכרת אתרים עם מערכת בניה עצמאית. שינויים יתאפשרו על ידי המשתמש באופן עצמאי בהתאם למה שהמערכת מאפשרת. כל שינוי אחר באתר ככל שהינו מאושר (ומשולם) ייעשה דרך בעל האתר.
 • בעל האתר הוא הבעלים של האתרים ויש לו את הזכות להוסיף פרסומות וקבצי COOKIE משלו באתר. ועם סיום ההתקשרות האתר חוזר לידיו.

 

  1. יצירת קשר
 • החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

 

  1. פרטיות ואבטחת מידע
 • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL (token) ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא. 
 • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצהרה מקוצרת תופיע באתר באזור השארת הפרטים.
 • באתר תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון טלפון ושם. 
 • האתר משתמש באוטומציות וטכנולוגיות מתקדמות לשם מתן השירות. הנכם מסכימים כבר בשלב זה כי הפרטים שלכם יועברו לשירותים לצדדים שלישיים עמם האתר עובד בכדי לשפר את איכות השירות ללקוחות וטיב השירות וכיוצא בזה. 
 • האתר עושה שימושים בין היתר בשירותים חיצוניים של גוגל ופייסבוק וזאת בכדי לעשות שיווק מחדש (remarketing). יכול ותקבלו מעת לעת מודעות ממונות לאחר עזיבת האתר.
 • Remarketing- ביקור באתר ומעקב אחר ההעדפות המשתמש אשר מאפשרות הצגה של הצעות מדויקות יותר גם לאחר שהמשתמש עוזב את האתר. 

 

  1. קניין וקניין רוחני באתר ובאתרים המושכרים ללקוחות
 • למען ההבהרה, האתרים המשוכרים ו/או כל נכס דיגיטלי אחר מטעם בעל האתר שייכים לבעל האתר למעט התמונות ורשימת הלקוחות ופרטי הלקוחות בתקופת השירות. כך שבסיום ההתקשרות עם הלקוחות האתר מתחלק בהתאם. 
 • כל הזכויות באתר (ובאתרים המושכרים בשינויים המחויבים) לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 

  1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. 
 • במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
 • החברה ממליצה למשתמשים לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

  1. כללי
 • לחברה זכות מוקנית לספק את השירותים גם על ידי עובדיה וגם על ידי "יועצים חיצוניים" שתעסיק לשם מטרה זו. 
 • לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת. לא יישמר מידע אישי פרסונלי בעניין זה. 
 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
 • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 • גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 200 ₪.
 • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין שירות מסוים ומכל סוג שהוא. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 • יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.

ע.פ. אטקס גלובל בע"מ שמספרו 516532314  (להלן "החברה" ו/או "נותן השירותים" ו/או "בעל האתר" מספקת אתר בהשכרה להלן: "אתר"), שירותי אפשרות לעריכה ועיצוב האתר, אחסון האתר. השירות כולל בין היתר אפשרות לשירותים וחבילות נוספים בתשלום לבחירה כמו תוסף הנחות וקופונים, תוסף עגלות נטושות וכיצוא בזה (הכל מופיע באתר בצורה מפורטת כולל מחירים), (להלן:"השירותים" ו/או "מוצרים" ו/או "שירותים נוספים"). הכל על גבי רשת האינטרנט לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות, מאמרים, כתבות ועוד. הפעילות מתבצעת תחת כתובת האתר https://etx.co.il/ ו/או בכל מדיה אחרת בה החברה תבחר לפעול (להלן: "האתר" ו/או "מערכת").

ובהר כבר בשלב זה כי המערכת לבניית אתרים המוצעת למבקרים היא מאפשרת בניית אתר בפשטות ובקלות. בסיום השימוש בשירות במערכת האתר חוזר לבעליו המקוריים שהוא בעל האתר/המערכת.